Norwegian

Change Com

Change Com AS er et Oslo-basert rådgivnings- og investeringsselskap som har som mål å inspirere lovende gründere og gründerteam på disse områdene: Fornybar energi, delingsøkonomi, digitalisering og IKT-tjenester.

Om Endre Skolt

Change Com er grunnlagt av Endre Skolt, mangeårig forsker og forskningsleder, forretningsutvikler og prosjektleder i Telenor.
Endre har innehatt stillingene Forskningssjef mobile og trådløse teknologier, Administrerende direktør for Aeromobile Norge og Strategisk prosjektleder.

  • Internasjonal erfaring fra opphold i Kina, Saudi-Arabia, England og Montenegro.
  • Mangeårig styremedlem i Skolt Holding AS, et familieselskap med virksomhet innen pukkverk, bygg og anlegg, og eiendomsutvikling.
  • Utdannet sivilingeniør ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • Deltatt i et dokterprogram ved avdeling for radio og elektronikk ved Qinghua-universitetet i Beijing, Kina.
  • Gjennomført et seminar i verdiskapende styrearbeid og mottatt diplomet Certified Board Director, IBU Oslo.
Image

Hva vi gjør

Change Com investerer i tidlig-fase selskaper med mål om å hjelpe talentfulle gründere og oppstartsselskaper i å nå sine mål. Det er en overordnet målsetting å bidra til både samfunnsmessig og økonomisk verdiskapning. Change Coms fokusområder er delingsøkonomi, fornybar energi, digitalisering og IKT-tjenester.
Change Com investerer i prosjekter i Afrika, Asia og Skandinavia.

Kapital

Change Com skyter inn kapital i bærekraftige oppstartsselskaper.

Rådgivning

Change Com utfører rådgivning til administrativ ledelse og styrer i oppstartsselskaper

Konsulent

Change Com utfører analyser og utredninger, deltar i arbeidsgrupper

Image

Verdigrunnlag

Ambisjonen er å bidra til at FNs bærekraftsmål blir nådd ved å redusere forskjellen mellom fattig og rik, fremme fred og stabilitet, og beskytte mennesker og jordklode. Change Com ønsker å være nyskapende ved bruk av ny teknologi, og være pådriver for endring der det er hensiktsmessig. Change Com investerer i virksomheter med en klimavennlig og grønn profil.

Kjerneverdier
  • Bærekraftig økonomisk vekst
  • Teknologisk innovasjon
  • Fremtidsrettede løsninger
  • Ansvarlighet

Prosjekter og investeringer

Nabobil

Nabobil.no tilbyr en delingstjeneste og markedsplass for utleie av privatbil og sørger for at bileiere og leietakere på en enkel og effektiv måte kommer i kontakt med hverandre og inngår avtale. Nabobil.no ble etablert i 2015 og mot slutten av 2017 har selskapet nådd nesten 60.000 bookinger og 6000 aktive biler i basen. Even Heggernes er daglig leder i Nabobil.no

DataDrivenFinance

Over 3 milliarder mennesker i utviklingsland lever uten å være forsikret og har dermed ikke tilstrekkelig sikkerhetsnett i tilfelle ulykke. DataDrivenFinans ambisjon er å «åpne massemarkedet» for forsikring i Kenya og gi forsikringsdekning til minst 2 millioner kenyanere innen 3-5 år, ca 4% av det totale markedet. Dagens forsikringsprodukter og tradisjonelle forsikringsprosesser blir for dyrt for lavinntektsbefolkningen. Ved bruk av mobilteknologi er det håp om at kostnadene blir betydelig redusert.

Jan Martin Hunderi er administrerende direktør i DataDrivenFinance.

Les mer om DataDrivenFinance på deres nettsider.

Payr

Payr er en uavhengig plattform for betaling av regninger. Brukere av Payr kan betale regninger ved å overføre mellom konti, bruke debetkort eller kredittkort, og ta i bruk betalingsløsninger med mobiltelefonen. Payr er rask, enkel og brukervennlig, og vil gi brukerne mulighet til å redusere utgifter på for eksempel elektrisitet, banklån, forsikring, telekom. Payr sammenligner de beste alternativene, og tillater brukerne å skifte leverandør med noen få klikk uten kostnad. Payr er fullt lisensiert og kompatibelt, og Payrs partnere tar sikkerheten på alvor.

Espen Einn er administrerende direktør i Payr.

Picterus

Picterus utvikler en app som kan diagnostisere gulsott hos nyfødte. Dette vil gjøre foreldrene i stand til trygt å overvåke gulsot hjemmefra. Visjonen er å eliminere gulsot som et helseproblem over hele verden. Hvert år dør over 100 000 nyfødte, mye på grunn av mangel på billige diagnostiske systemer. Appen fungerer ved å ta bilder av barnet med et fargekalibreringskort plassert på barnets bryst. Med Picterus gis foreldre muligheten til å overvåke gulsot fra hjemmet, og at helsepersonell i utviklingsland kan redde liv.  Appen vil selges enten til sykehus, eller direkte til foreldrene.

Fosera Manufacturing
PLC

Fosera Manufacturing PLC produserer ”solar home systems” for enkel belysning og lading av mobiltelefoner til områder av Etiopia uten strøm. I dag har 85% av husholdningene på landsbygda ikke tilgang til strømnettet. Solenergi har lenge vært sett på som en lovende energikilde, men har fram til i dag vært for dyr i produksjon og installasjon. Reduserte priser og ny design har nylig bidratt til at solenergi er blitt et reelt alternativ til befolkningen i Etiopia. Fosera Manufacturing startet produksjon i 2014 og har etter to års drift lykkes i å bygge opp en lønnsom virksomhet. Thomas Koepke er daglig leder i Fosera Manufacturing PLC.

Spark Possibilities

Spark Possibilities er et solenergiselskap som tjener penger på distribusjon og salg av PnP SHS (plug-and-play Solar Home Systems) enheter til småbedrifter og husstander i områder uten elektrisitet. Enhetene forsyner strøm til lamper, mobilladere, radio, TV, vifter og kjøleskap. Alle husholdningsapparatene er konstruert for å trekke minst mulig strøm. PnP SHS-enhetene selges både kontant og på avbetaling. Når enheten er nedbetalt vil kunden overta eierskapet. Les mer om Spark Possibilities på deres nettsider.

Mazemap

MazeMap lager innendørskart som kombineres med posisjonstjenester. Brukere av Mazemap appen vil f eks kunne navigere innendørs på sykehus, universitetsområder, konferansesentre, kjøpesentre, osv. Ansatte eller besøkende vil enkelt kunne søke opp rom, utstyr eller gjenstander som er registrert på innendørskartet. Mazemaps mål er å gjøre innendørskart like tilgjengelig som utendørskart. Mazemaps konkurransefortrinn er automatisert produksjon ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. I dag brukes Mazemap på en rekke universitet, sykehus og konferansesentra. Men en utvikling der alle ting kommer på nett (Internet of Things), vil Mazemap bli et utmerket verktøy til å lokalisere alle ”tingene”. Thomas Jelle er daglig leder i Mazemap.

Les mer om Mazemap på hjemmesiden.

CarryCut AS

CarryCut er en markedsplass for transport av varer og som knytter sammen forhandler, varemottaker og transportør. Når en forhandler ønsker å sende en vare fra A til B blir oppdraget lagt ut på markedsplassen. Utfra transportkategori (personbil, varebil, lastebil), tidligere anbefalinger, tilgjengelig transport og pris, vil forhandleren avgjøre hvilken transportør som får oppdraget. Mottakeren bekrefter mottaksadresse og blir enig med transportør om leveringstidspunkt. Transportruten spores underveis, og transportør kan få nye fraktoppdrag langs ruten.

Børge Kjeldstad er leder i CarryCut.

PictoryTale

PictoryTale er den ultimate mobile plattformen for Augmented Reality (AR). Ambisjonen er å bli en ledende AR Social Media-plattform innen 2020, og oppdraget er å utvikle brukervennlige, dagligdagse verktøy som setter ARs magi i hverdagen til mobilbrukere. PictoryTale forbedrer digitale samtaler med virkelige elementer. Ved å hjelpe folk å dele øyeblikk og følelser på en mer overbevisende måte enn tradisjonelle meldinger, vil PictoryTale endre måten folk kommuniserer med smarttelefoner.

Håkon Gundersen er administrerende direktør i PictoryTale.

IoT
programvareplattform

Beijing University of Post and Telecommunications (BUPT) søker en europeisk/skandinavisk samarbeidspartner innen IoT. De har i løpet av 6-7 år lagt ned 400 årsverk i utvikling av en IoT programvareplattform. En samarbeidspartner vil få tilgang til IoT-markedet i Kina. Change Com bistår BUPT i å finne en samarbeidspartner. (IoT: Internet of Things)

REC Silicon

REC Silicon er en ledende produsent av avanserte silisiumsprodukter, og leverer polysilisium og silangass til solenergi og elektronikkindustrien over hele verden. REC Silicon kombinerer 25 års erfaring og proprietær teknologi tilpasset kundebehov, og har en årlig kapasitet på 20.000 tonn silisium fra fabrikkanleggene i USA. Selskapet har sitt hovedkontor i Moses Lake, Washington og sysselsetter 800 personer.

Scatec Solar

Scatec Solar er en solenergiprodusent med målsetting om å gjøre solenergi til en bærekraftig og rimelig energikilde over hele verden. Scatec Solar utvikler, bygger, eier og driver solkraftverk og ved slutten av 2016 har selskapet en installert kapasitet på 322 MW. Selskapet er i sterk vekst og har en solid portefølje av prosjekter under utvikling i Afrika, USA, Japan, Midtøsten og Europa. Scatec Solar har hovedkontor i Oslo, Norge.

Vi sponser

Change Com støtter en lokal bordtennisklubb, Fornebu BTK, og sikrer at klubben får tilgang til gode trenerkrefter for unge og lovende bordtennisspillere.

Sustainable economic growth

GET A QUOTE