Julehilsen fra Change Com - change-com.no

Det nærmer seg raskt jul og det skal bli godt med noen dager fri etter en hektisk desember-måned.

I 2017 har Change Com begynt å ta form som et investerings- og rådgivingsselskap. Selskapet har til nå investert i 8 oppstarts-bedrifter innen områdene fornybar energi, delingsøkonomi, digitalisering- og kommunikasjonstjenester. Overordnet målsetting med investeringene er å bidra til at FNs bærekraftsmål blir nådd ved å redusere forskjellen mellom fattig og rik, fremme fred og stabilitet, og beskytte mennesker og jordklode.

I 2017 har vi i Change Com fått øynene opp for Afrika. Tross store utfordringer står mange land i Afrika foran spennende tider med sterk økonomisk vekst. I fremste rekke står unge nyutdannede afrikanere klare til å starte næringsvirksomhet ved bruk av avansert teknologi og nye løsninger. Befolkningen får tilgang til nye arbeidsplasser som gir økt levestandard og et bedre liv. I denne utviklingen vil Change Com være med å bidra med både kompetanse og penger.

I Norge er det inspirerende å se at entreprenørskap har fått vind i seilene. I løpet av det siste året har Oslo blitt et sted som tiltrekker talentfulle entreprenører fra hele verden. Med base i co-working miljøet på Mesh i Oslo, har Change Com sett denne utviklingen på nært hold. I 2017 har Change Com utvidet sitt nettverk og gjort seg kjent med en rekke nystartede gründer- og investormiljøer.

Nå i avslutningen av året er det på sin plass å takke alle som i 2017 har samarbeidet med Change Com. Vi ønsker alle en fin og avslappende julehøytid, og i 2018 ser vi fram til et fortsatt godt samarbeid, og gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer!

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

ADD A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sustainable economic growth

GET A QUOTE