Skip to main content
Politikk

Stortingsvalg 2021 – Hvem får min stemme?

By 6. september 2021No Comments

Det er to tema som er avgjørende for meg.

For det første - Norge har de siste 18 månedene vært gjennom en pandemi som noen hevder er den mest dramatiske hendelsen i Norge siden 2. verdenskrig. Siden pandemien startet har Norge hatt 166 000 smittetilfeller og litt over 800 personer er døde på grunn av Covid-19. Sammenlignet med andre land kommer Norge godt ut, og regjering og helsemyndigheter har etter min mening håndtert pandemien på en tilfredsstillende måte. De som får makten etter valget får ansvar for å håndtere neste krise, for den kommer ganske sikkert. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med å kartlegge mulige krisehendelser. I løpet av de neste 4 årene er det ikke usannsynlig at nordmenn vil oppleve alvorlige konsekvenser av klimakrisen, nye alvorlige helsehendelser, digitale angrep på kritisk infrastruktur. Eksempler som nevnes er naturkatastrofer med styrtregn og plutselig flom, jordskred som kan ramme både byer og mindre tettsteder, legemiddelmangel av antibiotika og insulin vil gjøre det vanskelig å behandle en rekke sykdommer, utfall av tele- og datatrafikk og riksdekkende radio og TV-sendinger som vil lamme aktiviteter i offentlig og privat sektor.

For det andre – For å sikre at vi kan opprettholde vår livskvalitet også i framtiden, må Norge i møte med klimakrisen gjennom store omstillinger. En styrt nedtrapping av olje- og gassvirksomheten er helt nødvendig for å få energiproduksjonen over på ikke-fossile løsninger med solenergi, vindkraft og kanskje til og med kjernekraft. En ny regjering må gjøre mange gode valg og sikre at vi får en vellykket omstilling. Et konkurransekraftig Norge må legge til rette for en åpen økonomi og ta i bruk ny teknologi i de fleste sektorer og bransjer. Ny regjering må legge forholdene til rette med økonomiske incentiver og fornuftige reguleringer for å dyrke fram innovatørene, gründerne og entreprenørene. Alle de store selskapene var en gang gründerbedrifter som startet i det små og vokste fordi de var lønnsomme og bærekraftige.

Gi din stemme til det partiet du mener kan styre Norge best gjennom nye kriser og omstillinger.

Leave a Reply