Skip to main content
Fornybar energi

Markedstrender innen off-grid solenergi

By 2. februar 2018september 23rd, 2019No Comments

Temaet i dette blogginnlegget er markedstrender innen off-grid solenergi med produkter, aktører, forventet markedsutvikling, og hvordan man med pay-as-you-go legger til rette for at brukere i utviklings- og lavinntektsland får råd til å betale strømregningene. Vi forteller også hvorfor pay-as-you-go er blitt en magnet for investorer.

Produktene det handles med i off-grid markedet er 1) pico-systemer, små lamper og lanterner med et lite solpanel 2) plug-and-play solar home systems (PnP SHS), solpanel i A4-format med batteripakke. De fleste av produktene har en utgangseffekt på noen få watt og forsyner strøm til lamper, mobilladere, radio, TV, vifter og kjøleskap.

Et økende antall produsenter, distributører, investorer, globale institusjoner, private og ideelle organisasjoner har forpliktet seg til å utvikle og legge til rette for en bærekraftig utvikling av off-grid solenergiprodukter. Global Off-Grid Lighting Association (GOGLA) er medlemsorganisasjonen som ivaretar medlemmenes interesser, og hvert andre år inviterer til konferanse, der det legges fram resultater fra dybdestudier, markedsdata og trendanalyser. De inviterer også ledende aktører til foredrag og paneldebatter. I januar i år samlet GOGLA over 600 deltakere fra 100 medlemsbedrifter og organisasjoner til samling i Hong Kong.

I 2010 var det 60 kommersielle aktører i virksomhet, i dag er det over 300. Siden 2010 er det solgt over 130 millioner pico-systemer og PnP SHS. Fram mot 2022 forventes salget å nå 600 millioner. I samme periode forventes det kvalitetsforbedringer, reduserte priser og økende utvalg av produkter. Innenfor segmentene pico-systemer og PnP SHS står de fem største aktørene for 30% av omsetningen. De to største er d.light og Greenlight Planet. d.light har siden 2004 solgt over 20 millioner enheter i 62 land. Greenlight Planet ligger ikke langt bak og har siden selskapet ble etablert 2009 solgt 7 millioner enheter i 60 land.

Kina har tatt en ledende posisjon i produksjon av off-grid utstyr. Så og si all produksjon av pico-systemer og PnP SHS foregår i Sør-Kina (Shenzhen og Guangzhou). I perioden 2012 til 2016 falt prisene på off-grid solenergiprodukter med 27%, mye takket være fallende priser på solceller og batteri. Økende lønnsnivå i Kina gjør at prisene fram mot 2022 forventes å falle noe mindre. Trendrapporten fra GOGLA 2018 legger til grunn at videre vekst drives fram av billigere PnP SHS, større utvalg av husholdningsapparater tilpasset for solenergi og at flere selskaper utnytter fordelene med pay-as-you-go.

Solenergi erstatter parafin og annet fossilt brensel, som både gir helseplager og forårsaker alvorlige brannskader. Om få år antas det at de fleste husholdningsapparater går på solenergi. Det vil gi en betydelig klimagevinst.

Etiopia er et av landene i Afrika som har lansert en ambisøs plan for å forsyne husholdninger på landsbygda med elektrisitet. Målsettingen er at hele befolkningen innen 2025 skal få tilgang til et eller annet off-grid produkt. Myndighetene legger planer for å utvide el-nettet, men kostnadene ved å bygge full dekning er enorme. Husholdningsapparater med strøm fra solenergi vil i lang tid framover være eneste alternativ.

Et typisk PnP SHS system koster 100-200 dollar. For at en gjennomsnittlig landsbybeboer i Etiopia skal ha råd til et kjøp, må det følge med gode finansieringsløsninger. Fram til nå har mikrofinansiering vært løsningen for store kjøpegrupper. Pay-as-you-go eller PAYGO-selskap tar dette et skritt videre ved å digitalisere prosessen og dermed tilby langt mer fleksible løsninger til kundene. Med en daglig kostnad på et par kroner kan en husholdning få dekket sitt energibehov. Med PAYGO kan husholdninger tilbys fleksible betalingsplaner tilpasset lønnsnivå og forbruk. Pengeoverføring kan gjøres via mobile betalingsløsninger, skrapekort eller med kontanter.

I dag benyttes PAYGO til PnP SHS, men en naturlig utvikling er at PAYGO blir tatt i bruk til flere anvendelser, ikke bare til å finansiere kjøp av off-grid solenergisystemer. I perioden 2013-2016 hadde PAYGO selskap en årlig vekst på 140%. Pr i dag har PAYGO størst utbredelse i Øst-Afrika, der mobile betalingsløsninger er mest utviklet. Pr dags dato er det registrert 11 PAYGO-aktører i off-grid bransjen, og antallet forventes å stige betraktelig de nærmeste årene. Det som gjør kombinasjonen off-grid solenergi og PAYGO spesielt interessant for investorer, er mulighetene som ligger i innsamling og analyse av data. Det gir selskapene unik kunnskap om kundeadferd som f eks brukes til målrettet markedsføring, kredittscoring av kunder, avdekking av svindel og korrupsjon. Noen selskap har allerede kommet så langt at de systematisk behandler data for salg til andre selskap.

Tallene brukt i denne artikkelen er hentet fra GOGLA’s trendrapport. Rapporten kan du lese her.

Leave a Reply