Skip to main content
Bærekraftig utvikling

Hvorfor er Norge et godt land å bo i?

By 15. mai 2017september 23rd, 2019No Comments

Change Coms målsetting er gjøre verden til et bedre sted. Derfor investerer selskapet i oppstartsselskaper og gründerbedrifter som vil forandre folks liv til det bedre.

Norge scorer høyt på en rekke indekser, noe som tyder på at Norge er et godt land å bo i.  Hva kan årsaken være? For 100 år siden var Norge et av de fattigste landene i Europa, mens vi i dag befinner oss helt i tetsjiktet. Nedenfor er det listet opp noen årsaker jeg mener er grunnen til at Norge har lykkes, og som andre land kan lære av:

  • Norge har lykkes med å forvalte og utnytte landets ressurser på en god måte; olje og gass, vannkraft, mineraler, maritime ressurser.
  • Til tross for et høyt skattenivå er Norge et godt sted å starte opp og drive næringsvirksomhet i. Norge scorer blant annet lavt på korrupsjon både i næringslivet og i offentlig sektor.
  • Norge har i lang tid hatt et stabilt styresett med maktfordeling mellom utøvende, lovgivende og dømmende myndighet.
  • Norske myndigheter legger vekt på høy kvalitet i forskning, utdanning og helse.
  • Norge har utviklet en velferdsstat der alle får ta del i velstandsutviklingen.
  • Kvinners deltakelse i arbeidslivet er høyt sammenlignet med mange andre lands.
  • Norge har et godt organisert arbeidsliv med ansvarlige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner som søker å unngå konfrontasjoner og langvarige streiker.
  • Norges grunnlov bygger på kristen-humanistiske verdier der nestekjærlighet og solidaritet står sentralt.
  • Norge setter menneskeverd, ytringsfrihet, personvern og likestilling høyt.

Og til slutt, nordmenn har bosatt seg i et land med iskalde vintre, med knapphet på solskinn, med lite areal som egner seg til matproduksjon, og med et terreng det er vanskelig å bevege seg i. Man blir kreative av sånt.

Leave a Reply